MustBe

Dotacje

 

Pracownia GARD zajmuje się projektami objętych dotacją 1.2.2. B + R przedsiębiorstw.

  • Zakup licencji oprogramowania modeli SaaS do tworzenia, edycji i publikowania danych przestrzennych, zgodnie z dyrektywą INSPIRE

    Przedmiotem projektu jest usługa tworzenia, edycji i publikowania danych przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów technicznych opisanych w dokumencie "D2.8.III.4 Specyfikacja danych dla tematu Zagospodarowanie przestrzenne (Land Use) - Wytyczne Techniczne". Innowacyjność usługi polega na dostarczeniu narzędzi online dla administracji odpowiedzialnej za implementację dyrektywy INSPIRE w Unii Europejskiej. Pracownia Gard od lat zajmuje się publikacją danych przestrzennych. Wprowadzenie narzędzi online do tworzenia i edycji danych obszaru zagospodarowania przestrzennego jest kolejnym etapem, który pozwoli na redukcję kosztów produkcyjnych (rezygnacja z płatnych aplikacji desktopowych), uatrakcyjni ofertę, uprości prace projektowe, a przy tym znormalizuje treści w nawiązaniu do wytycznych z zakresu "D2...". Z kolei model SaaS, w którym świadczona będzie usługa, jest naturalnym kierunkiem rozwoju technologii usług GIS (Geographical Information System), a na rynku brakuje takiej oferty w kontekście zadań wyznaczonych przez Parlament Europejski. Zastosowanie się do przepisów unijnych jest obligatoryjne, co przy nieprzygotowaniu gmin zmusza środowiska powiązane do znalezienia adekwatnego rozwiązania. Innowacyjna usługa opracowana przez Wnioskodawcę jest odpowiedzią na potrzeby rynku i przyczyni się do daleko posuniętych oszczędności w skali wdrożenia dyrektywy. Tym samym przedmiot projektu jest korzystnych zarówno dla Wnioskodawcy, jak i odbiorców oferty, a w szerszej skali także całej Polski, która sprawie wywiąże się z narzuconych prawnie zobowiązań państwa członkowskiego.

  • Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski

    Zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych