Opracowania geoportali

 

1

Opracowanie, wdrożenie i serwisowanie Systemu Informacji Przestrzennej w gminie Nur (w ramach opracowywania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nur

www.nur.geoportalgminy.pl

Gmina Nur

ul. Drohiczyńska 2

07-322 Nur

11.12.2104 r.

2

Opracowanie, wdrożenie i serwisowanie Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Aleksandrów Łódzki oraz aktualizacja danych

www.aleksandrow.sipgminy.pl

 

Gmina Aleksandrów Łódzki,

Plac Kościuszki 2,

95-070 Aleksandrów Łódzki

18.12.2014 r.

3

Opracowanie, wdrożenie i serwisowanie Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Pilica

www.pilica.geoportalgminy.pl

www.pilica.sipgminy.pl

www.pilicaturystyczna.sipgminy.pl

Gmina Pilica

ul. Żarnowiecka 46A

42-436 Pilica

19.12.2013 r.

4

Opracowanie, wdrożenie i serwisowanie Systemu Informacji Przestrzennej w Gminie Orły

www.orly.sipgminy.pl

Gmina Orły,

ul. Przemyska 3,

37-716 Orły

27.12.2013 r.

5

Budowa i wdrożenie Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie planowania przestrzennego w Gminie Śmigiel zgodnie z dyrektywą INSPIRE wraz z geoportalem

www.smigiel.sipgminy.pl

 

Gmina Śmigiel,

Pl. Wojska
Polskiego 6,

64-030 Śmigiel

20.12.2013 r.

6

Opracowanie, wdrożenie i serwisowanie Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście Konstantynów Łódzki

www.konstantynow.geoportalgminy.pl

Gmina Konstantynów Łódzki,

ul. Zgierska 2,

95-050 Konstantynów Łódzki

30.05.2014 r.

7

Zwektoryzowanie i opracowanie metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pysznica

www.pysznica.geoportalgminy.pl

www.pysznica.geoportalgminy.pl

Gmina Pysznica,

ul. Wolności 277,

37-403 Pysznica

03.12.2013 r.

8

Zwektoryzowanie i opracowanie metadanych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Postomino, wraz z obsługą i publikacją ww. dokumentów planistycznych gminy

www.postomino.sipgminy.pl

Gmina Postomino,

Postomino 30,

76-113 Postomino

11.09.2014 r.

9

1. Utworzenie i przekazanie zamawiającemu zwektoryzowanych danych przestrzennych wraz z utworzeniem metadanych dla zbirów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”

2. Opracowanie, wdrożenie i zapewnienie serwisowania Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.rzasnia.sipgminy.pl

www.rzasnia.geoportalgminy.pl

Gmina Rząśnia,

ul. Kościuszki 16,

98-332 Rząśnia

31.10.2014 r.

10

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, a także instalacja Systemu na serwerze z oprogramowaniem niezbędnym do obsługi i wprowadzania zmian w Systemie

www.radomsko.geoportalgminy.pl

Miasto Radomsko,

ul. Tysiąclecia 5,

97-500 Radomsko

14.11.2014 r.

11

Zwektoryzowanie rysunku obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rzgów oraz opracowanie metadanych do ww. Studium

www.rzgow.geoportalgminy.pl

Gmina Rzgów,

Plac 500-lecia 22,

95-030 Rzgów

16.10.2013 r.

12

1.Utworzenie i przekazanie zwektoryzowanych danych przestrzennych dla obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

2.Utworzenie i przekazanie metadanych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego uchwalonych po 1 lipca 2013 r.;

3. Opracowanie, wdrożenie i zapewnienie serwisu Systemu Informacji Przestrzennych Miasta Rzgowa zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.rzgow.geoportalgminy.pl

Gmina Rzgów,

Plac 500-lecia 22,

95-030 Rzgów

23.12.2014 r.

13

1.Budowa i wdrożenie oraz serwisowanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Zgierz;

2.Utworzenie i przekazanie zwektoryzowanych danych przestrzennych wraz z utworzonymi metadanymi dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowania przestrzennego”

www.zgierz.geoportalgminy.pl

Gmina Zgierz,

Łęczycka 4,

95-100 Zgierz

12.12.2014 r.

14

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Szadek

www.szadek.geoportalgminy.pl

Gmina i Miasto Szadek,

ul. Warszawska 4,

98-240 Szadek

26.06.2015 r.

15

Budowa i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka

www.rawamazowiecka.geoportalgminy.pl

Miasto Rawa Mazowiecka,

Pl. Piłsudskiego 5,

96-200 Rawa Mazowiecka

23.07.2015 r.

16

Budowa i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Sulmierzyce

www.sulmierzyce.geoportalgminy.pl

Gmina Sulmierzyce,

Ul. Urzędowa ,

98-338 Sulmierzyce

26,03.2015 r.

17

Budowa i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Parzęczew

www.parzeczew.geoportalgminy.pl

Gmina Parzęczew,

Ul. Południowa ,

95-045 Parzęczew

11.08.2015 r.

18

Budowa i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Gminy i Miasta Pajęczno

www.pajeczno.geoportalgminy.pl

Gmina i Miasto Pajęczno,

Ul. Parkowa 8/12,

98-330 Pajęczno

30.06.2015 r.

19

Dostawa i wdrożenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej dla miasta Ozorków

www.ozorkowmiasto.geoportalgminy.pl

Urząd Miasta w Ozorkowie,

Ul. Wigury 1,

95-035 Ozorków

 

29.07.2015 r.

20

Budowa i wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta i Gminy Ogrodzieniec

www.ogrodzieniec.geoportalgminy.pl

Miasto i Gmina Ogrodzieniec,

Ul. Pl. Wolności 25

15.12.2015 r.

21

Cyfryzacja dokumentów planistycznych miasta Czeladź oraz ich udostępnianie.

www.czeladz.geoportalgminy.pl

Miasto Czeladź,

Ul. Katowicka 45,

41-250 Czeladź

30.11.2015 r.

22

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Olszanica, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.olszanica.sipgminy.pl

Gmina Olszanica,

Olszanica 81,

38-722 Olszanica

19.11.2013 r.

23

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Dzików) zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.starydzikow.sipgminy.pl

Gmina

Stary Dzików,

ul. Kościuszki 79,

37-632 Stary Dzików

26.11.2013 r.

24

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Kolbudy, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.kolbudy.sipgminy.pl

Gmina Kolbudy,

Staromłyńska 1,

83-050 Kolbudy

22.11.2013 r.

25

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Żychlin, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.sipgminy.pl

Gmina Żychlin,

ul. Barlickiego 15,

99-320 Żychlin

13.12.2013 r.

26

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Strzelce Wielkie, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.strzelcewielkie.sipgminy.pl

Gmina Strzelce

Wielkie,

ul. Częstochowska 14,

98-337 Strzelce

Wielkie

29.11.2013 r.

27

Opracowanie i udostępnienie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w mieście Będzin, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.bedzin.sipgminy.pl

Miasto Będzin,

ul. 11 Listopada 20,

42-500 Będzin

22.11.2013 r.

28

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) w gminie  Rzgów, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.rzgow.geoportalgminy.pl

Gmina Rzgów,

Plac 500-lecia 22,

95-030 Rzgów

28.11.2013 r.

29

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Ciechocin, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.ciechocin.sipgminy.pl

Gmina Ciechocin,

Ciechocin 172,

87-408 Ciechocin

26.11.2013 r.

30

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Uniejów) gminy Uniejów, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.uniejow.sipgminy.pl

Gmina Uniejów,

ul. Bł. Bogumiła 13,

99-210 Uniejów

25.11.2013r.

31

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Tuszyn, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.tuszyn.sipgminy.pl

Gmina Tuszyn,

ul. Piotrkowska 2/4,

95-080 Tuszyn

08.11.2013 r.

32

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Sieniawa, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.sieniawa.sipgminy.pl

Gmina Sieniawa,

ul. Rynek 1,

37-530 Sieniawa

28.11.2013 r.

33

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Komprachcice, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.komprachcice.sipgminy.pl

Gmina Komprachcice,

ul. Kolejowa 3,

46-070 Komprachcice

28.11.2013 r.

34

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Kluczybork, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.kluczbork.sipgminy.pl

Gmina Kluczybork,

ul. Katowicka 1,

46-200 Kluczybork

25.11.2013 r.

35

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Baborów, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.baborow.sipgminy.pl

Gmina Baborów,

ul. Dąbrowczaków 2a,

28-120 Baborów

13.11.2013 r.

36

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Łask, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.lask.sipgminy.pl

Gmina Łask,

ul. Warszawska 14,

98-100 Łask

29.11.2013 r.

37

Stworzenie i publikacja metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie miasta Myszków, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.myszkow.sipgminy.pl

Miasto Myszków,

ul. Kościuszki 26,

42-300 Myszków

28.11.2013 r.

38

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Bochnia, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.bochnia.sipgminy.pl

Gmina Miasta Bochnia,

ul. Kazimierza Wielkiego 2,

32-700 Bochnia

28.11.2013 r.

39

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Końskie, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIR

www.konskie.sipgminy.pl

Gmina Końskie,

ul. Partyzantów 1,

26-200 Końskie

 

29.11.2013 r.

40

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Szczucin, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.szczucin.sipgminy.pl

Gmina Szczucin,

ul. Wolności 3,

33-230 Szczucin

29.11.2013 r.

41

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Milicz, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.milicz.sipgminy.pl

Gmina Milicz,

UL. Trzebnickiej 2,

56-300 Milicz

03.12.2013 r.

42

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Parzęczew, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.parzeczew.geoportalgminy.pl

Gmina Parzęczew,

ul. Południowa 1,

95-045 Parzęczew

13.01.2014 r.

43

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Łapy, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.lapy.sipgminy.pl

Gmina Łapy,

ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24

18-100 Łapy

13.12.2013 r.

44

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Szerzyny, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.szerzyny.sipgminy.pl

Gmina Szerzyn,

ul. Szerzyn 521,

38-246 Szerzyn

13.12.2013 r.

45

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Skarbimierz, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.skarbimierz.sipgminy.pl

Gmina Skarbimierz,

ul. Parkowa 12,

Skarbimierz Osiedle,

49-318 Skarbimierz

13.01.2014 r.

46

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Gorzkowice, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.gorzkowice.sipgminy.pl

Gmina Gorzkowice,

ul. Szkolna 3,

97-350 Gorzkowice

16.12.2013 r.

47

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Rozdrażew, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.rozdrazew.sipgminy.pl

Gmina Rozdrażew,

ul. Rynek 3,

63-708 Rozdrażew

27.12.2013 r.

48

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Poświętne, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.poswietne.sipgminy.pl

Gmina Poświętne,

Poświętne 21,

18-112 Poświętne

13.01.2014 r.

49

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Chłopice, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.chlopice.sipgminy.pl

Gmina Chłopice,

Chłopice 149 A,

37-561 Chłopice

11.12.2013 r.

50

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Mycielin, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.mycielin.sipgminy.pl

Gmina Mycielin,

z siedzibą w Słuszkowie,

62-831 Korzeniew

27.12.2013 r.

51

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie  Ozorków, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.ozorkow.sipgminy.pl

Gmina Ozorków,

ul. Wigury 14,

95-035 Ozorków

12.02.2014 r.

52

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Suraż, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

Gmina Suraż,

ul. 11 Listopada 16,

18-105 Suraż

30.12.2013 r.

53

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie miasto Golub-Dobrzyń, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.golub-dobrzyn.sipgminy.pl

Gmina Miasto
Golub-Dobrzyń

Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń

18.02.2014 r.

54

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Lichnowy, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.lichnowy.sipgminy.pl

Gmina Lichnowy,

ul. Tczewska 6,

82-224 Lichnowy

28.01.2014 r.

55

Opracowanie mapy interaktywnej gminy Sulmierzyce na platformie internetowej

Gmina Sulmierzyce,

ul. Urzędowa 1,

98-338 Sulmierzyce

06.03.2014 r

56

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących w gminie Koźmin Wlkp., zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.kozminwielkopolski.sipgminy.pl

Gmina i Miasto

Koźmin Wlkp,

ul. Stary Rynek 11,

63-720 Koźmin Wlkp.

28.04.2014 r.

57

Opracowanie metadanych do dokumentów planistycznych obowiązujących na terenie gminy miasta Ozorków, zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE

www.ozorkowmiasto.geoportalgminy.pl

Gmina Miasta

Ozorków,

ul. Wigury 1,
95-035 Ozorków

09.05.2014 r.

 

 

Opracowania planistyczne

 

58

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszków dla miejscowości Tulewo, Tulewo Górne i Rybno - Uchwała Nr XX/144/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 30 stycznia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 18 kwietnia 2012r. poz. 3481)

Gmina Wyszków,
Aleja Róż 2,
07-200 Wyszków

18.04.2012r.

59

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru obejmującego osiedle „Zakręzie” - Uchwała Nr XXII/180/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 kwietnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2012r. poz. 5436)

Gmina Wyszków,
Aleja Róż 2,
07-200 Wyszków

19.07.2012r.

60

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie wsi Frydrychowo w gminie Kowalewo Pomorskie z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-rzemieślniczą, zabudowę handlowo-usługową oraz funkcję rolniczą - Uchwała Nr XI/110/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 14 czerwca 2012r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2012r. poz. 1379)

Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1,

87-410 Kowalewo Pomorskie

26.06.2012r.

61

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszcz Gdański - „Rejon ul. Powstańców Warszawy - Ogrody działkowe” - Uchwała Nr XVI/182/2012 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 23 maja 2012r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 6 lipca 2012r. poz. 2300)

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański

06.07.2012r.

62

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla obszaru części ul. Pułtuskiej, ul. Włościańskiej i ul. Żytniej - Uchwała Nr XXXI/273/12 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2012r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 1 lutego 2013r. poz. 1237)

Gmina Wyszków,
Aleja Róż 2,
07-200 Wyszków

12.02.2013r.

63

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego uchwalonego uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999r., (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 126 z dn.29.11.1999r., poz.1100) - dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z3” (część dz. nr 1/60 obr.5) od strony ul. Skarszewskiej - Uchwała Nr XXXVII/359/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2013r. poz. 1988)

Gmina Miejska
Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6,
83-200 Starogard Gdański

16.05.2013r.

64

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108) - dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz. nr 51/71 i część dz. nr 51/5 obr. 32 przy ul. Skośnej - Uchwała Nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 7 maja 2013r. poz. 2078)

65

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki - Pomorska uchwalonego uchwałą nr XXX/274/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 41 z dn.29.04.2005r. poz. 798) - dla obszaru oznaczonego symbolem „10 U” - dz. nr 192 obr. 16 - Uchwała Nr XXXVII/358/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 7 maja 2013r. poz. 2079)

66

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r. poz.456) - dla dz. nr 115/6 obr. 37 - Uchwała Nr XXXVII/357/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 8 maja 2013r. poz. 2109)

67

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w północno - zachodniej części miejscowości Kąty Goździejewskie, gmina Dębe Wielkie - Uchwała Nr SR.XXX.0007.220.2013 Rady Gminy Dębe Wielkie dnia 26 marca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 11 czerwca 2013r. poz. 6575)

Gmina Dębe
Wielkie,
ul. Strażacka 3,
05-311 Dębe Wielkie

21.06.2013r.

68

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) - Część I - Uchwała Nr XLIII/380/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 maja 2013r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 10 lipca 2013r. poz. 4411)

Gmina Swarzędz,
ul. Rynek 1,
62-020 Swarzędz

10.07.2013r.

69

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla kwartału ulic: Generała Józefa Sowińskiego, 1 Maja, Prostej i Gen. Wincentego Kowalskiego - Uchwała Nr XXXVII/368/13 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 6 września 2013r. poz. 9533)

Gmina Wyszków,
Aleja Róż 2,
07-200 Wyszków

18.09.2013r.

70

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Osiedle Wilków Etap 1 - Uchwała Nr 624 Rady Miasta Konina z dnia 25 września 2013r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 20 listopada 2013r. poz. 6484)

Miasto Konin,
Plac Wolności 1,
62-500 Konin

15.11.2013r.

71

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Szczucin - Uchwała Nr XXXI/347/13 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 19 grudnia 2013r.

Gmina Szczucin,

ul. Wolności 3,

33-230 Szczucin

04.12.2013r.

72

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański - Uchwała Nr XLV/431/2014 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 25 czerwca 2014r.

Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ul. Grunwaldzka 20,
83-000 Pruszcz Gdański

20.12.2013r.

73

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolbudy - Uchwała Nr XXXIX/300/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 26 listopada 2013r.

Gmina Kolbudy,
ul. Staromłyńska 1
83-050 Kolbudy

24.01.2014r.

74

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluczewsko - Uchwała Nr XXV/9/2014 Rady Gminy Kluczewsko z dnia 28 marca 2014r.

Gmina Kluczewsko,

ul. Spółdzielcza 12,

29-120 Kluczewsko

30.05.2014r.

75

Zmiana części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej - Uchwała Nr XXXIX/406/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2014r. poz. 1912)

Gmina Końskie,

ul. Partyzantów 1,

26-200 Końskie

25.06.2014r.

76

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębe Wielkie - Uchwała Nr XLIV.0007.333.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 27 marca 2014r.

Gmina Dębe
Wielkie,

ul. Strażacka 3,

05-311 Dębe Wielkie

30.06.2014r.

77

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod linię 400kV „Miłosna - Siedlce - Ujrzanów” dla części wsi: Kąty Goździejewskie, Walercin, Gorzanka, Gmina Dębe Wielkie - Uchwała Nr SR.XLV.0007.341.2014 Rady Gminy Dębe Wielkie z dnia 15 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 4 lipca 2014r. poz. 6454)

Gmina Dębe
Wielkie,

ul. Strażacka 3,

05-311 Dębe Wielkie

30.06.2014r.

78

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący centralną część obrębu Garby i część obrębu Zalasewo (pow. ca 292 ha) - Część III - Uchwała Nr LIX/534/2014 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 20 maja 2014r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 1 sierpnia 2014r. poz. 4336)

Gmina Swarzędz,
ul. Rynek 1,
62-020 Swarzędz

01.08.2014r.

79

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nur - Uchwała Nr XXXIII/202/2014 Rady Gminy Nur z dnia 9 października 2014r.

Gmina Nur,

ul. Drohiczyńska 2,

07-322 Nur

11.12.2014r.

80

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Osiedle Wilków Etap 2 - Uchwała Nr 889 Rady Miasta Konina z dnia 29 października 2014r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. poz. 6847)

Miasto Konin,
Plac Wolności 1,
62-500 Konin

22.12.2014r.

81

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański - Uchwała Nr V/27/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 stycznia 2015r.

Gmina Miejska
Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6,
83-200 Starogard Gdański

16.03.2015r.

82

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Olkusz-Czarna Góra-Zagaje” - Uchwała Nr V/59/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 24 marca 2015r. poz. 1626)

Miasto i Gmina
Olkusz,
ul. Rynek 1,
32-300 Olkusz

04.05.2015r.

83

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. Nr 3657) - dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2” - Uchwała Nr IX/60/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 kwietnia 2015r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 18 czerwca 2015r. poz. 1899)

Gmina Miejska
Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6,
83-200 Starogard Gdański

01.07.2015r.

84

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Starogard Gdański - Uchwała Nr XV/143/2015 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2015r.

Gmina Miejska
Starogard Gdański,
ul. Gdańska 6,
83-200 Starogard Gdański

28.10.2015r.

85

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Secemin - Uchwała Nr XI/63/15 Rady Gminy Secemin z dnia 13 listopada 2015r.

Gmina Secemin,
ul. Struga 2,
29-143 Secemin

29.12.2015r.

86

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Swarzędz, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wskazania możliwości i zasadności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i/lub zmian obowiązujących planów w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wniosków w sprawie zmian planistycznych - Uchwała Nr XXIV/246/2016 Rady Miasta Swarzędz z dnia 21 czerwca 2016 r.

Gmina Swarzędz,
ul. Rynek 1,
62-020 Swarzędz

21.06.2016r.

87

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Sękowa oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z jego zmianami na terenie Gminy Sękowa - Uchwała Nr XI/140/2016 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 marca 2016 r.

Gmina Sękowa

Sękowa 252

38-307 Sękowa

11.03.2016r.

88

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Uniejów, oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych, wieloletniego programu ich sporządzenia w nawiązywaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57 ust. 1-3 i art. 67 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego zmian planistycznych - Uchwała Nr Rady Miasta Uniejów z dnia

Gmina Uniejów

ul. Bł. Bogumiła 13

99-210 Uniejów

11.03.2016r.

 

 


Informacja nic nie kosztuje, rozpocznij współpracę z nami już dziś.