Szkolenia Biuro Gard

Szkolenia organizowane przez nasze biuro to szansa dla wszystkich na rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinie, urbanistycznej, architektonicznej, informatycznej i nie tylko. Serdecznie zapraszamy na szkolenia, aby móc w nich brać udział należy wypełnić formularz zgłoszeniowy który jest przydzielony do danej sekcji szkolenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta na szkolenie z zakresu:  "Przygotowanie do zmian wprowadzanych w nowym Kodeksie Urbanistyczno – Architektonicznym. Jak wykorzystać możliwości i wykonywać zadania z nim związane."

Program szkolenia:

1)    Bilans urbanistyczny terenów przeznaczonych pod zabudowę.

2)    Analiza urbanistyczna zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy.

3)    Rejestr urbanistyczny.

4)    Monitoring zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Osoby prowadzące szkolenie:

Anna Woźnicka – absolwentka kierunku Architektura i Urbanistyka na Politechnice Łódzkiej.

Ponad 20-to letnie doświadczenie w sporządzaniu dokumentów i analiz z dziedziny planowania przestrzennego. W latach 1994-2009 praca w firmie Mirosław Wiśniewski - Urbanistyka i Architektura Sp. z o.o., w tym od 2004 r. jako wspólnik. Od 2010 r. właściciel firmy Gard - Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna - mgr inż. arch. Anna Woźnicka.

Marcin Feltynowski – doktor nauk ekonomicznych. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytety Łódzkiego. Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz członek The European Land-use Institute (ELI). W pracach naukowych zajmuje się systemami informacji przestrzennej wykorzystywanymi w jednostkach samorządowych jak również planowaniem przestrzennym oraz rozwojem lokalnym. W swoich pracach porusza kwestie wielofunkcyjności obszarów wiejskich oraz innowacyjności w polskiej gospodarce. Autor książki "Polityka przestrzenna obszarów wiejskich. W kierunku wielofunkcyjnego rozwoju" oraz wielu publikacji naukowych tematycznie związanych z użytkowaniem technologii informacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządowych.

Miejsce szkolenia:

Sala Konferencyjna Pracowni Gard-pokój 1003, 10 piętro, ul. Wólczańska 55/59, 90-608 Łódź.

Data i czas: 20.01.2017r. godz. 10.00–14.00 (15.00) – przerwa – serwis kawowy. Rejestracja od godz. 9.30.

Mapa wielkoformatowa A0 podziału katastralnego obrębu ewidencyjnego siedziby gminy na podkładzie ortofotomapy dla każdego uczestnika szkolenia, możliwa do odbioru w dniu szkolenia.

Oferta na szkolenie z zakresu obsługi programu QGIS oraz samodzielnego tworzenia i aktualizacji geoportalu gminy dla pracowników urzędu gminy.

Szkolenie ma na celu zapewnienie pracownikowi urzędu gminy zdolności do samodzielnej pracy w programie QGIS niezbędnej do realizacji zadań wynikających z implemetacji dyrektywy INSPIRE ustawą o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej oraz dla zwiększenia możliwości zawodowych w temacie zagospodarowanie przestrzenne.

Program szkoleniowy obejmuje 1 godzinę zajęć teoretycznych oraz 4 godziny zajęć praktycznych. Szkolenie jest realizowane w formule "do osiągnięcia efektu końcowego" którym jest samodzielna obsługa geoportalu gminnego.

Szkolenia są realizowane w siedzibie pracowni, 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3, biurowiec Artyk I piętro. Koszt szkolenia: 1 osoba 200 zł, 2 osoby 300 zł, 3 osoby 350 zł.

Informacja nic nie kosztuje, rozpocznij współpracę z nami już dziś.